Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án "Giảm nghèo về thông tin" Thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 và giai đoạn 2022-2025

14:10, Thứ Sáu, 21-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Kế hoạch 1454/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện Tiểu dự án "Giảm nghèo về thông tin" Thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 và giai đoạn 2022-2025

Xem nội dung tại đây

Các tin khác