Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Bình: Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

16:46, Thứ Sáu, 22-1-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 21/01/2021, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đến dự và chỉ đạo hội nghị. 

Năm 2020 được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, đơn vị có liên quan, Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh. Trung tâm đã tích cực tham mưu nhiều văn bản, quy hoạch, kế hoạch quan trọng trong lĩnh vực CNTT, xây dựng CQĐT. Quản lý, vận hành an toàn và khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu điện tử và hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh, chủ động trong công tác quản lý, vận hành, triển khai nhân rộng, ứng dụng có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung của chính quyền điện tử tỉnh; chủ trì, phối hợp với VPUB tỉnh, VNPT trong việc hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật; tổ chức cấu hình hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành triển khai mới cho 20 cơ quan, đơn vị. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã liên thông 3 cấp chính quyền tại tỉnh, kết nối với trung ương qua trục liên thông văn bản quốc gia, 98% văn bản điện tử được gửi trên môi trường mạng thay thế văn bản giấy; thực hiện rà soát, thu hồi, tạo mới tài khoản thư điện tử cho 64 lượt cơ quan, đơn vị; tổ chức đào tạo 01 lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng cơ bản cho cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh và 08 lớp chuyên sâu cho cán bộ công chức xã. Tổ chức 19 khóa thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản với tổng số 1690 thí sinh dự thi…..
Trung tâm đã hoàn thiện đề án vị trí việc làm giai đoạn 2020-2025, ổn định về bộ máy gồm có 04 phòng, với tổng số 20 cán bộ, viên chức và người lao động. Trang thiết bị, máy móc cơ bản đã đáp ứng được công tác chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị. Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức thông qua các đợt đào tạo, tập huấn ngắn hạn và dài hạn; tổ chức cho cán bộ, viên chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn đã được quan tâm và thực hiện.
Hoạt động Trung tâm trong năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực từ việc xây dựng chương trình, kế hoạch đến việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đã được cụ thể cho từng phòng, cá nhân đã tạo động lực cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động ra sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã biểu dương những kết quả Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đạt được trong năm 2020. Đồng chí cũng đề nghị tập thể CBVC và người lao động Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Sở Thông tin và Truyền thông.
Tại Hội nghị 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 đã được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở; 01 cá nhân được tặng bằng khen của Công đoàn viên chức tỉnh, 01 tập thể và 03 cá nhân được tặng Giấy khen của công đoàn Sở.


Liên Nguyễn
 

Các tin khác