Hội nghị triển khai Quy chế hoạt động Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin

10:14, Thứ Hai, 23-12-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 20/12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố và tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin năm 2019.

Quy chế được ban hành kèm theo quyết định số 4678/QĐ-UBND tỉnh ngày 03/12/2019 về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (gọi tắt là Đội ứng cứu sự cố) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin có nhiệm vụ tổ chức, điều phối, hỗ trợ các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác ứng cứu sự cố về máy tính và an toàn thông tin mạng, không bao gồm các sự cố của hệ thống thông tin do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

Thường trực của Đội ứng cứu sự cố là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Đội có 46 thành viên do ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm đội trưởng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về toàn bộ hoạt động của Đội ứng cứu sự cố. Các thành viên của Đội ứng cứu sự cố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Khi được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ quản hệ thống thông tin, các thành viên có quyền truy cập vào hệ thống mạng, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, máy chủ, máy tính…và log file để phân tích, truy vết, thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan, đơn vị bị sự cố….Đội ứng cứu sự cố được bảo đảm phương tiện, thiết bị và các điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động.

Mai Linh

Các tin khác