Các cơ quan báo chí cần đảm bảo an toàn hệ thống và an ninh thông tin

15:34, Thứ Sáu, 30-6-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Các cơ quan báo chí cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện mô hình hoạt động, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn hệ thống và an ninh thông tin, bắt kịp xu thế hội nhập quốc tế trong công nghệ làm báo. Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ trao giải báo chí quốc gia diễn ra vào tối 21/6/2017 tại Hà Nội.

Tham dự buổi lễ, có các đồng chí: Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH); Nguyễn Sinh Hùng, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH.
Đến dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo MTTQ, các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư và TP Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam; các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải và đông đảo công chúng.
Tại buổi Lễ, Ban tổ chức đã trao cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, trong đó có 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải khuyến khích.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, trong suốt hơn 30 năm đổi mới nói chung và trong năm 2016 nói riêng, báo chí nước nhà đã có những đóng góp to lớn và quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi Lễ

Báo chí đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là đã tuyên truyền sâu rộng và có hiệu quả nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Theo Chủ tịch nước, các cơ quan báo chí luôn bám sát, phản ánh kịp thời sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại, nâng cao vị thế của VN trong khu vực và trên trường quốc tế.
Ngoài ra, báo chí còn là kênh thông tin phản ánh trung thực, sinh động tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, chủ động tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tích cực đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.
"Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò xung kích, những đóng góp to lớn của báo chí cả nước trong việc tích cực góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A

Chủ tịch nước cho biết, thời gian tới sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục đẩy mạnh thế và lực, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao đặt ra cho báo chí nước nhà những yêu cầu, nhiệm vụ mới với trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang.
Để báo chí nước ta tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, Chủ tịch nước đề nghị các cấp hội nhà báo, các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo cần quán triệt sâu sắc, tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Báo chí cần đẩy mạnh việc phát hiện, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội. Đồng thời, chủ động phối hợp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu hoạt động, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch phản động.
Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan báo chí cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện mô hình hoạt động, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn hệ thống và an ninh thông tin, bắt kịp xu thế hội nhập quốc tế trong công nghệ làm báo.
Các cấp hội nhà báo cần phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi hội viên, đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 gắn với việc thực hiện luật Báo chí 2016 và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nêu cao tính trung thực, nhân văn và đạo đức người làm báo cách mạng...
Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng và mong muốn những người làm báo Việt Nam luôn xứng đáng là những chiến sĩ xung kích kiên cường trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

T.H

Các tin khác