Định hướng tuyên truyền tháng 2-3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

16:9, Thứ Năm, 16-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong tháng 2-3/2023, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2022, những nhiệm vụ và giải pháp năm 2023; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Đảng bộ tỉnh; việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn.

2. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  và chuyên đề  của Đảng bộ tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”. Tích cực phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay trong học tập và làm theo Bác nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

3. Tuyên truyền việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền về hoạt động tư pháp, nhiệm vụ cải cách tư pháp; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông...

4. Tuyên truyền các sự kiện chính trị và các ngày kỷ niệm trong tháng 02 và đầu tháng 3/2023:

- Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023) theo Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU ngày 06/01/2023 và Công văn số 629-CV/BTGTU ngày 30/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Tuyên truyền, lan toả nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp sản xuất.

- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023), 175 năm Ngày Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (24/02/1848-24/02/2023), 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023), 112 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911- 06/3/2023), Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3), Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và các sự kiện chính trị quan trọng khác.

5. Tuyên truyền và tích cực tham gia “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

6. Tăng cường các bài viết, phóng sự bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động, chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp.

                                                                                      TN (tổng hợp)

Các tin khác