Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)

10:21, Thứ Tư, 8-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền kèm theo Công văn số ..../STTTT-TTBCXB ngày .../02/2023 về tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)

1. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923-01/3/2023) do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy QB cung cấp

2. Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU ngày 06/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

3. Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923-01/3/2023), Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người con của quê hướng Quảng Bình

--------------------

Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)!

2. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình!

3. Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng của đường Trường Sơn huyền thoại!

4. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo đức độ và tài năng!

5. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

6. Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)! 

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Hồ Quang

Các tin khác