Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2023

16:25, Thứ Ba, 31-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tài liệu kèm theo Công văn số 165/STTTT-TTBCXB ngày 09/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông

1.Thông báo số 237a/TB-VPUBND ngày 27/01/2023 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

1.2. Công văn số 25/TTCS-TTTH ngày 11/01/2023 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

2. Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của tỉnh Quảng Bình

3. Công văn số 133/UBND-KT ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

4. Công văn số 78/TTCS-TQ ngày 06/02/2023 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên hệ thống thông tin cơ sở

5. Công văn số 245/HĐPH ngày 03/02/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02/2023

6. Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

7. Công văn số 75/TTCS-TQ ngày 03/02/2023 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên hệ thống thông tin cơ sở

8. Công văn số 251/VPUBND-NCVX ngày 30/01/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua các mạng xã hội

9. Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 27/01/2023 của Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023)

10. Công văn số 90/UBND-KT ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

11. Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trong 04 tháng để chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra Ủy ban Châu  u lần thứ 4

12. Công văn số 68/UBND-NC ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023

13. Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023

14. Công văn số 483-CV/TU ngày 09/01/2023 của Tỉnh ủy về tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TU của Ban Bí thư

15. Công văn số 2331/UBDT-TT ngày 28/12/2022 của ủy ban Dân tộc về việc tuyên truyền về tình hữu nghị nhân dân các dân tộc biên giới năm 2022
 

Các tin khác