Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh

10:20, Thứ Năm, 23-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 21/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Cụ thể,  trong 21  sở, ban, ngành cấp tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2022 với 95,73 điểm; thứ hai  là Văn phòng UBND tỉnh 95,43 điểm; thứ ba là Sở Nội vụ 95,39 điểm.

Đối với cấp huyện, UBND huyện Lệ Thủy xếp thứ nhất với 88,94 điểm; thứ hai  là UBND huyện Quảng Ninh 88,58 điểm; thứ ba là UBND huyện Tuyên Hóa 88,08 điểm.

UBND tỉnh yêu cầu căn cứ Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, có giải pháp để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trong những năm tiếp theo.

Xem Quyết định và phụ lục tại đây.

                                        BBT
 

 

Các tin khác