Kết luận của đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo Tiếp nhận và xử lý phản anh hiện trường tỉnh Quảng Bình

10:58, Thứ Năm, 20-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 18/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có thông báo số 424/TB-VPUBND về Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tại phiên họp ngày 04/10/2022 của Ban Chỉ đạo Tiếp nhận và xử lý phản anh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

Nội dung thông báo tại đây!

Các tin khác