Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công bố, gắn dấu hợp quy, nhãn hàng hóa, biểu trưng số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16:44, Thứ Sáu, 30-9-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Từ ngày 15/9/2016 đến ngày 27/9/2016, Đoàn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công bố, gắn dấu hợp quy, nhãn hàng hóa, biểu trưng số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Nội dung thanh tra: Việc thực hiện công bố và gắn dấu hợp quy theo quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông; việc gắn nhãn hàng hóa, gắn dấu hợp quy, gắn biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và hướng dẫn tại công văn số 271/CVT-CL ngày 14/3/2014 của Cục Viễn thông; Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và các hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Qua kiểm tra, các đơn vị kinh doanh thiết bị này đều có giấy phép kinh doanh, các sản phẩm kinh doanh có gắn nhãn hàng hóa, dấu hợp quy và biểu trưng số hóa truyền hình mặt đất. Tuy nhiên vẫn còn một số cửa hàng kinh doanh các tivi nhãn hiệu như asanzo, skyworth, darling trên 32 inch được sản xuất sau ngày 1/4/2014 chưa được dán biểu trưng số hóa truyền hình. Tại thời điểm thanh tra, các cửa hàng chưa cung cấp được giấy chứng nhận hợp quy và bản công bố hợp quy. Đoàn đã tiến hành lập biên bản nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh; đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền các quy định nhà nước về công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy, nhãn hàng hóa, biểu trưng số hóa truyền hình, các quy định về xử lý các hình thức vi phạm...

Sau đợt thanh tra, Sở sẽ có công văn chỉ đạo các Phòng văn hóa thông tin tổ chức hướng dẫn các đơn vị kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn nắm và thực hiện các quy định về kinh doanh thiết bị thu truyền hình số mặt đất; thực hiện công tác thanh, kiểm tra việc kinh doanh thiết bị thu truyền hình số mặt đất tại địa phương.

         

                                                                                                    Hoàng Cường

Các tin khác