Sở TT&TT Quảng Bình tăng cường quản lý dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng

11:37, Thứ Sáu, 15-1-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường quản lý việc chấp hành pháp luật về cung cấp dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 và Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014, Sở đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 về quản lý điểm truy nhập Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đồng thời đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các phòng VH&TT triển khai tiếp nhận hồ sơ và tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Từ năm 2013 đến nay, Sở TT&TT đã tổ chức 07 lớp hội nghị tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan cho hơn 300 đối tượng là cán bộ, công chức quản lý và chủ cơ sở kinh doanh internet công cộng và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc tập huấn phổ biến pháp luật đã giúp cho đối tượng tham gia nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Cùng với hoạt động tuyên truyền và phổ biến pháp luật, công tác thanh, kiểm tra thường xuyên, đột xuất đã được quan tâm thực hiện. Trong năm 2014 và 2015, Sở đã trực tiếp triển khai, đồng thời chỉ đạo Phòng VH&TT cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã và lực lượng công an tổ chức gần 120 lượt thanh, kiểm tra đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn 08 huyện, thị xã, thành phố. Qua số liệu thống kê cho thấy, phần lớn các điểm internet và trò chơi điện tử công cộng đã từng bước chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan. Tuy nhiên vẫn còn không ít các điểm có sai phạm, như: Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; không niêm yết nội quy sử dụng theo quy định; nội dung bảng hiệu chưa đúng quy định; thiết bị phòng cháy chữa cháy thiếu và đặt không đúng nơi quy định; niêm yết giờ hoạt động sai quy định; thiết lập điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng gần trường học dưới 200 mét..., phổ biến nhất là hoạt động ngoài khoảng thời gian quy định từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày, thậm chí nhiều cơ sở hoạt động qua đêm thường xuyên liên tục với nhiều máy sử dụng. Đây là vấn đề được dư luận xã hội hiện nay quan tâm và có khá nhiều phụ huynh học sinh, sinh viên phản ánh, phàn nàn do liên quan đến sức khỏe và việc học tập của các em.

Chính vì vậy, vào tháng 12/2015, Sở TT&TT đã ban hành 02 Quyết định thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật đối với các điểm cung cấp dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa tỉnh. Đoàn Thanh tra liên ngành do Thanh tra Sở chủ trì cùng với Phòng Văn hóa và Thông tin, công an các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành thanh tra 35 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và 01 Văn phòng Công ty hỗ trợ cung cấp trò chơi trên mạng, lập 23 Biên bản vi phạm hành chính và chuyển cho Chánh Thanh tra Sở ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22 chủ cơ sở và  01 tổ chức hoạt động cung cấp trò chơi điện tử công cộng với tổng số tiền xử phạt 57,5 triệu đồng.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn, bên cạnh việc tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng quản lý liên quan, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác thanh, kiểm tra sâu rộng, toàn diện; tập trung vào việc tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên của đội ngũ công chức, lực lượng công an xã, phường, thị trấn và gắn trách nhiệm quản lý của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối với đại lý đã ký kết hợp đồng.

Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị và cơ quan chức năng các cấp mà nòng cốt là lực lượng cán bộ, công chức ngành thông tin và truyền thông, hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng đi vào nề nếp, tuân thủ pháp luật, tạo môi trường lành mạnh phục vụ hiệu quả cho cộng đồng, xã hội.

Trọng Hùng - Xuân Ngọc

 

Các tin khác