Lễ hội Mừng cơm mới của người Bru - Vân Kiều xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

16:31, Thứ Tư, 20-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 06/3/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 471/QĐ-BVHTTDL đưa lễ hội Mừng cơm mới của bà con Bru - Vân Kiều xã Ngân Thủy, vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. 

 

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao Chứng nhận Lễ hội Mừng cơm mới của người Bru - Vân Kiều xã Ngân Thủy được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia (chiều 18/11/2023)
 

Lễ hội mừng cơm mới của người Bru - Vân Kiều ở xã Ngân Thủy thường được tổ chức sau thời gian thu hoạch, kết thúc chu kỳ sản xuất để bước vào một vụ mùa mới. Trong Lễ hội của đồng bào hiện nay vẫn còn lưu giữ những nghi lễ liên quan tới vòng đời cây lúa, là nghi thức để tạ ơn trời đất đã ban cho đồng bào mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lễ hội có 02 phần: Phần lễ với nghi lễ có “tính thiêng” và phần hội với các trò chơi dân gian như: Xà hùa, đẩy gậy, kéo co…và diễn xướng văn nghệ dân gian, làn điệu Xà nớt, Tà oải… Ngay sau lễ hội, cả bản từ người già đến trẻ em cùng ăn bữa cơm cộng đồng.
Lễ hội Mừng cơm mới của người Bru - Vân Kiều ở xã Ngân Thủy thể hiện rõ ý chí, tinh thần đoàn kết cộng đồng, cầu mong cuộc sống bình an, sản xuất thắng lợi, mùa màng bội thu; góp phần nâng cao nhận thức của chủ thể văn hóa trong việc giữ gìn, trao truyền và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp thu, kế thừa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. 
 

Trình diễn Lễ hội Mừng cơm mới của đồng bào Bru - Vân Kiều xã Ngân Thủy

Chiều ngày 18/11/2023, tại bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy, UBND huyện Lệ Thủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và UBND xã Ngân Thủy tổ chức lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; trình diễn lễ hội Mừng cơm mới của người Bru - Vân Kiều xã Ngân Thủy và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội Mừng cơm mới của bà con Bru - Vân Kiều xã Ngân Thủy là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự nỗ lực của chính quyền các cấp và Nhân dân xã Ngân Thủy nói riêng, huyện Lệ Thủy nói chung trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. Thông qua các hoạt động của lễ hội góp phần tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế.
                                 

   BBT
 

Các tin khác