Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền tháng 3 và tháng 4 năm 2023

16:50, Thứ Tư, 29-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Kèm theo Công văn số 482/STTTT-TTBCXB ngày 29/03/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai một số nội dung thông tin, tuyên truyền

STT

Tên văn bản

 

Tải xuống

1

Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 17/02/2023 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023

 

Tải xuống tại đây

2

Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 24/3/2023 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023

 

Tải xuống tại đây

3

Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 08/02/2023 triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

Tải xuống tại đây

4

Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh về Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Quảng Bình năm 2023

 

Tải xuống tại đây

5

Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh về Phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue tỉnh Quảng Bình năm 2023

 

Tải xuống tại đây

6

Công văn số 274/UBND-NCVX ngày 01/03/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người

 

Tải xuống tại đây

7

Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 02/03/2023 của UBND tỉnh về Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2023

 

Tải xuống tại đây

8

Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

Tải xuống tại đây

9

Công văn số 305/UBND-KT ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 16/12/2022 của Chính phủ

 

Tải xuống tại đây

10

Công văn số 316/UBND-KT ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

Tải xuống tại đây

11

Công văn số 325/UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm vào địa bàn tỉnh

 

Tải xuống tại đây

12

Kế hoạch số 337/Kh-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh về Triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

Tải xuống tại đây

13

Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về Triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

Tải xuống tại đây

14

Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về Thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 09/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ CHính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 

Tải xuống tại đây

15

Công văn số 1452/BYT-DP ngày 17/3/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc

 

Tải xuống tại đây

16

Công văn số 716/BTTTT-CNICT ngày 06/03/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại địa phương

 

Tải xuống tại đây

17

Công văn số 359/SLĐTBXH-BTTETN ngày 15/3/2023 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2023

 

Tải xuống tại đây

18

Kế hoạch số 61/KH-BATGT ngày 07/3/2023 của Ban An toàn giao thông tỉnh về Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023

 

Tải xuống tại đây

19

Quyết định số 409/QĐ-BTTTT ngày 20/3/2023 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025

 

Tải xuống tại đây

20

Công văn số 72/BATGT ngày 22/3/2023 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

 

Tải xuống tại đây

21

Kế hoạch số 23/KH-BCĐ ngày 17/02/2023 của Ban chỉ đạo Công tác gia đình về việc triển khai công tác gia đình năm 2023

 

Tải xuống tại đây

22

Quyết định số 9745/QĐ-BCA-V05 ngày 28/12/2022 của Bộ Công an về việc ban hành Bộ Tiêu chí tạm thời xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bộ Tiêu chí tạm thời xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Tải xuống tại đây

23

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 22/03/2023 của Ban CHỉ đạo 138 tỉnh về Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Tải xuống tại đây

24

Công văn số 371/UBND-KT ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

Tải xuống tại đây

25

Công văn số 384/UBND-KT ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh

 

Tải xuống tại đây

26

Công văn số 443/UBND-KT ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

 

Tải xuống tại đây

27

Công văn số 479/UBND-KT ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm sát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

 

Tải xuống tại đây

28

Công văn số 492/UBND-NCVX ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về việc chủ động, tích cực, phòng dịch bệnh sốt xuất huyết

 

Tải xuống tại đây

29

Kế hoạch số 499/KH-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

Tải xuống tại đây

30

Công văn số 504/UBND-NCVX ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông

 

Tải xuống tại đây

31

Công văn số 424/SYT-NVY ngày 06/3/2023 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người

 

Tải xuống tại đây

 

HQ

 

Các tin khác