Đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

10:35, Thứ Sáu, 7-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong 02 ngày 06-07/6/2024, tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng,  Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Tham dự hội nghị có 300 đại biểu gồm Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy; Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo trong Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố; đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm chủ trì hội nghị.

Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Thông tin đối ngoại (TTĐN) là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại và công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước, là cầu nối và phương tiện để mở rộng giao lưu hiểu biết giữa Việt Nam và các nước. Xét về lợi ích quốc gia, thực hiện tốt công tác TTĐN sẽ giúp bạn bè quốc tế tiếp cận tình hình về Việt Nam một cách chính xác, qua đó hiểu đúng về đất nước, con người Việt Nam. Điều này giúp thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ta, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới, sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thu hút sự quan tâm của nhà kinh doanh, tổ chức tài chính tiền tệ, Chính phủ các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác TTĐN còn góp phần hạn chế những thông tin sai lệch, bịa đặt về Việt Nam và ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng như các hoạt động phá hoại an ninh quốc gia của các phần tử chống đối, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 về Chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2011 - 2020, ngày 15/6/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới, với mục tiêu: đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; khơi gợi tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới. Tại Hội nghị, các đại biểu được Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 47/NQ-CP, các điểm mới của Chương trình hành động của Chính phủ, các giải pháp và kế hoạch của các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngay trong năm 2024 và trong thời gian tới.

Trong thế giới toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, danh tiếng và hình ảnh tích cực của một quốc gia ngày càng được coi trọng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế bởi hình ảnh quốc gia không chỉ ảnh hưởng đến các mối quan hệ quốc tế mà còn tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như năng lực cạnh tranh của đất nước. Việc tạo dựng, quảng bá, nâng cao hình ảnh quốc gia ngày càng được các nước chú trọng như một chiến lược sức mạnh mềm trong môi trường quốc tế nhiều biến đổi. Vì vậy, Hội nghị tập trung hướng dẫn, trao đổi, tìm ra những mô hình, giải pháp hay về quảng bá, truyền thông hình ảnh quốc gia; nghiên cứu xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia bảo đảm sự thống nhất trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện từ Trung ương đến các cấp cơ sở, nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là: đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; khơi gợi tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồng vinh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

                                                                                       T.N

Các tin khác