Học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại tỉnh Thừa Thiên Huế

17:22, Thứ Sáu, 24-5-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiểu ngày 24/5/2024, tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Thuế đã diễn ra Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo bên vững giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế

Tham gia Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Bùi Hoàng Minh - Phó Giám đốc Sở, đồng chí Trương Thế Phú -  Chánh Văn phòng Sở cùng Trưởng các phòng, ban chuyên môn của Sở. Về phía Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình có  đồng chí Phạm Thanh Tân - Phó giám đốc Sở  cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng và chuyên viên phụ trách công tác giảm nghèo của Sở.

Toàn cảnh buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm về công tác giảm nghèo bền vững giữa sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình.

Trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Tân - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã thông tin một số kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt là kết quả triển khai thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin như công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; cung cấp thông tin thiết yếu cho đồng bào miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số; việc triển khai quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Cha lo…

Thay mặt đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình,  đồng chí Phạm Thanh Tân mong muốn trao đổi nhiều vấn đề liên quan công tác truyền thông giảm nghèo, việc thanh quyết toán các nhiệm vụ giảm nghèo thông tin của tỉnh bạn để học tập, nghiên cứu.

Đồng chí Phạm Thanh Tân- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm giảm nghèo bền vững

Tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác giảm nghèo, đồng chí Trương Thế Phú - Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Hiên Huế đã cung cấp một số thông tin về về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, bưu chính, viễn thông, thông tin, báo chí, xuất bản và kết quả triển khai nhiệm vụ giảm nghèo thông tin trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trương Thế Phú - Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin thông qua việc tổ chức các sản phẩm báo chí cung cấp thông tin thiết yếu cho xã hội; thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của nhà nước về công tác giảm nghèo; truyền thông các mô hình, dự án giảm nghèo bền vững, có hiệu quả để nhân rộng trong đồng bào dân tộc, miền núi với số lượng trên 10 phóng sự truyền hình, 10 phóng sự phát thanh và các bài viết tuyên truyền trên báo điện tử của các cơ quan báo chí trung ương, báo Thừa Thiên Huế.

Tại Hội nghị, các đại biểu trong đoàn công tác đã trao đổi, lắng nghe kinh nghiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ truyền thông giảm nghèo. Việc tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, sản phẩm cung cấp thông tin thiết yếu cho xã hội phục vụ công tác giảm ngèo bền vững; việc sử dụng, giải ngân vốn có hiệu quả góp phần thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo bền vững về chiều thiếu hụt thông tin trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Gấm - Trưởng phòng TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Tân - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình ghi nhận, tiếp thu những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác giảm nghèo thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng chí cho rằng chuyến công tác lần này của Sở có ý nghĩa quan trọng, là dịp để Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mở mang tầm mắt về cách làm việc, cách huy động nguồn lực, cách triển khai có hiệu quả các mô hình giảm nghèo bền vững nói chung, giảm nghèo thông tin nói riêng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đặc biệt, giúp cho cán bộ Sở tiếp thu, áp dụng những kinh nghiệm hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ truyền thông giảm nghèo, việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đặt hàng sản xuất các ấn phẩm truyền thông giảm nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn của Sở tích lũy thêm những kinh nghiệm để tham mưu, đề xuất cho chính quyền địa phương về những giải pháp cần thiết phải áp dụng, triển khai thực hiện trong công tác giảm nghèo bền vững tại tỉnh Quảng Bình.

Thu Lan- Hồ Quang

Các tin khác