Tổ chức ‘‘Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’’ nhân dịp Xuân Giáp Thìn và tăng cường công tác bảo vệ rừng

15:18, Thứ Năm, 25-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong năm qua, các sở, ngành, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và Nhân dân trong tỉnh đã hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát huy vai trò phòng hộ của rừng, cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Phấn đấu đến năm 2025, cả tỉnh trồng được 10,187 triệu cây xanh.

Năm 2023, toàn tỉnh đã trồng được 10.446 ha rừng, đạt 117% kế hoạch, tăng 28% so với cùng kỳ; trồng được 759 nghìn cây phân tán. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 738.678 m3, đạt 147,74% kế hoạch, tăng 26,33% so với cùng kỳ. Công tác bảo vệ rừng có chuyển biến tích cực, vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm đáng kể cả về số vụ và diện tích rừng bị thiệt hại. Tuy vậy, lĩnh vực lâm nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đời sống, thu nhập của người dân làm nghề rừng còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có; tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, cháy rừng vẫn còn xảy ra; nguồn vốn, chính sách đầu tư cho lâm nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.
Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tích cực chuẩn bị tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2024.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Đối với công tác phát triển rừng, tỉnh yêu cầu tập trung xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng, phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025 theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022, Kế hoạch số 1547/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” và Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng trồng để đảm bảo chủ động cung cấp nguyên liệu bền vững và hợp pháp cho ngành chế biến gỗ. Phát triển dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khai thác lợi thế, giá trị về tài nguyên thiên nhiên, gắn với văn hóa, lịch sử và tri thức bản địa của cộng đồng địa phương nhằm phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng.
Bên cạnh đó tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là trong mùa khô năm 2024. Trong đó, bố trí lực lượng canh phòng, ứng trực nghiêm túc, kiểm soát chặt chẽ các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 
Việc tổ chức phát động “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. 
Toàn tỉnh lấy ngày 15/02/2024 (tức ngày mùng 06 tháng Giêng năm Giáp Thìn) là ngày tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 và duy trì phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng liên tục trong năm; quan tâm trồng cây xanh trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất, trồng cây xanh phân tán ở cả khu vực đô thị và nông thôn, tạo môi trường cảnh quan, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch đẹp. 
Địa điểm tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp tỉnh nhân dịp Xuân Giáp Thìn cấp tỉnh tại thôn Tân Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới với sự tham gia của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh. 

TL
 

Các tin khác