Khai thác và sử dụng Bộ Pháp điển

15:6, Thứ Tư, 24-5-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 974/UBND-NCVX về việc khai thác và sử dụng Bộ Pháp điển.

Nội dung văn bản yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển hoặc lồng ghép nội dung về khai thác, sử dụng Bộ pháp điển vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương đến công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc, qua đó, từng bước thay đổi thói quen từ khai thác, sử dụng văn bản QPPL riêng lẻ sang khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển như là một trong những công cụ hữu hiệu, hỗ trợ giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển tại Mục Hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển

Hướng dẫn tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển (moj.gov.vn).

  PC

Các tin khác