Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2023-2028

9:1, Thứ Tư, 24-5-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 23/5/2023, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và toàn bộ đoàn viên công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Thị Hoa Lý, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, BCH Công đoàn Sở luôn đoàn kết, nhất trí chủ động cùng với tập thể đoàn viên công đoàn Sở tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động; luôn duy trì và đảm bảo các hoạt động công đoàn Sở đạt hiệu quả và thiết thực. Đoàn viên Công đoàn Sở đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động Công đoàn. Xây dựng được tình đoàn kết, gắn bó, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể đoàn viên Công đoàn Sở. Công đoàn Sở luôn chăm lo và quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, kịp thời động viên, thăm hỏi và giúp đỡ các đoàn viên khi ốm đau hoặc gia đình có việc hiếu.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023 - 2028, với các mục tiêu cụ thể:

- 100% đoàn viên đạt đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 50% đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 100% tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 50% Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Công đoàn Cơ quan đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

-100% nữ đoàn viên công đoàn Cơ quan đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

- Phấn đấu trong nhiệm kỳ, theo dõi, bồi dưỡng từ 3-5 đoàn viên công đoàn được đứng vào hàng ngủ của Đảng.

-100% cán bộ công đoàn mới tham gia BCH được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.

- 100% đoàn viên công đoàn là đảng viên, được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm đảm bảo theo đúng quy định; sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

- 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.

- 100% cán bộ, đoàn viên học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỷ năng nghề nghiệp, tác phong công tác và kỷ luật lao động.

- 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực xây dựng Cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 100% gia đình cán bộ, đoàn viên đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa".

- 100% đoàn viên tích cực hưởng ứng và chủ động tổ chức các phong trào thi đua phát động tại đơn vị.

Đồng chí Hoàng Hữu Thái, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Hoàng Hữu Thái, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội: Cơ bản thống nhất nội dung báo cáo của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, nghiên cứu, làm rõ và đưa vào Nghị quyết để triển khai ngay sau Đại hội:

- Thứ nhất, trong công tác tuyên truyền giáo dục: Công đoàn Cơ quan luôn bám sát Nghị quyết của Chi bộ, nhiệm vụ chính trị của cơ quan để phổ biến, tuyên truyền, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ của Sở TT&TT với nhiều hình thức phong phú. Từ đó, đã góp phần nâng cao trách nhiệm chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi đoàn viên Công đoàn, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của CBCCVC và đoàn viên Công đoàn trong thời kỳ mới.

- Thứ hai, trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua của Công đoàn đều gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tỉnh và  nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan. Nhiều đoàn viên Công đoàn đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao; có phương pháp làm việc khoa học, đổi mới để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các hoạt động văn hóa thể thao, nữ công trong cơ quan cũng được quan tâm triển khai thực hiện. Thông qua các hoạt động đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, tạo thêm động lực làm việc.

- Thứ ba, Công đoàn đã phối hợp với Lãnh đạo Cơ quan thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; các Quy chế hoạt động của Cơ quan; kịp thời thăm hỏi động viên cán bộ CNVC và người thân khi ốm đau, hiếu, hỷ,… Từ đó, đã động viên, gắn bó tình cảm đoàn kết trong cơ quan, góp phần khích lệ đoàn viên Công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt hơn trách nhiệm, nhiệm vụ của mình…vv

Tham dự Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn Sở trong thời gian qua và định hướng của hoạt động công đoàn Sở trong nhiệm kỳ tới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, sự ủng hộ nhiệt tình tham gia của tập thể đoàn viên Công đoàn Sở, sẽ gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa, đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí, đồng chí Hoàng Thanh Hiến – Phó Giám đốc Sở được bầu làm Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Trần Thị Hoa Lý tái cử Phó Chủ tịch Công đoàn.  Đại hội cũng đã bầu 03 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó có 2 đại  biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa cho 
Ban Chấp hành Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tặng hoa cho các đồng chí ủy viên BCH công đoàn không tái cử

Hoàng Cường

 

 

 

Các tin khác