Ký kết quy chế phối hợp trong tiếp nhận thông tin, xác minh, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

7:50, Thứ Sáu, 12-5-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 9/5/2023, Sở Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ ký kết “Quy chế phối hợp trong tiếp nhận thông tin, xác minh, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em và theo dõi dữ liệu liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng”. Tham gia lễ ký kết có đồng chí Hồ Thanh Cảnh - Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương Binh và Xã hội, đồng chí Hoàng Thanh Hiến - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Văn phòng Plan tại Quảng Bình, đại diện lãnh đạo các phòng, ban đơn vị của Công an tỉnh, Sở Lao động- Thương Binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền ký kết Quy chế phối hợp trong tiếp nhận thông tin, xác minh, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em và theo dõi dữ liệu liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng” 

Thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025", thời gian qua, Công an tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em; truyền thông nâng cao nhận thức,  trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ, can thiệp xử lý các hành vi xâm hại trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, phát huy vai trò, trách nhiệm, huy động năng lực tổng hợp của các phòng, ban, đơn vị thuộc Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông trong triển khai các nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng trong thời gian tới, 03 đơn vị Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Quy chế phối hợp trong tiếp nhận thông tin, xác minh, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em và theo dõi dữ liệu liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng.

Quy chế phối hợp được ban hành dựa trên nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đng, Nhà nước; đảm bảo nguyên tắc phối hợp ngang cấp; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ba cơ quan để thực hiện hiệu quả các nội dung cơ bản về phòng chống xấm hại trẻ em trên không gian mạng như trao đổi thông tin, tài liệu, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng; phối hợp tiếp nhận thông tin, xác minh, điều tra, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

Tại lễ ký kết, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống xâm hại trẻ em giữa ba ngành trong thời gian tới. 

TL

 

Các tin khác