Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn ứng dụng, khai thác công nghệ số phục vụ chuyển đổi số báo chí

14:57, Thứ Năm, 23-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong công cuộc chuyển đổi số, báo chí và truyền thông đóng vai trò quan trọng. Báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền kịp thời về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, niềm tin trong xã hội. Báo chí có vai trò dẫn dắt, tạo nội lực để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, báo chí cũng là một lĩnh vực trong xã hội, cũng chịu sự tác động của quá trình chuyển đổi số nên sẽ phải tiến hành chuyển đổi số theo xu thế phát triển chung.

Thực hiện các nhiệm vụ phát triển chính phủ điện tử, kinh tế số và xã hội số theo tinh thần chuyển đổi số quốc gia đã được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong cơ quan báo chí, tăng cường nhận thức cho các cơ quan, tổ chức, cán bộ về chuyển đổi số báo chí,  Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, biên soạn dự thảo tài liệu “Hướng dẫn ứng dụng, khai thác công nghệ số phục vụ chuyển đổi số báo chí”.

Vụ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện việc nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm chuyển đổi số của các cơ quan báo chí quốc tế; của các cơ quan báo chí điển hình, thành công ứng dụng các công nghệ số của Việt Nam để xây dựng phiên bản đầu tiên của hướng dẫn định hướng khai thác, ứng dụng các công nghệ số trong cơ quan báo chí. Và từ đó, chia sẻ, tổng kết và khuyến nghị một số hướng ứng dụng công nghệ cụ thể đối với lĩnh vực báo chí ở Việt Nam với mong muốn các cơ quan báo chí cùng nghiên cứu áp dụng và tham gia đóng góp hoàn thiện để các kinh nghiệm, sáng kiến, ứng dụng mới được tổng hợp, chia sẻ cho cộng đồng làm báo. 

Minh họa mô hình hệ thống thông tin tổng thể của tòa soạn ứng dụng công nghệ số

Tài liệu hướng dẫn có 2 phần chính: Tổng quan, gồm các nội dung: Xu hướng ứng dụng công nghệ số trong báo chí; đánh giá sơ bộ hiện trạng ứng dụng công nghệ số trong báo chí, định hướng phát triển báo chí trong xu thế chuyển đổi số. Hướng dẫn ứng dụng, khai thác công nghệ số phục vụ chuyển đổi báo chí, gồm các nội dung: phạm vị, nguyên tắc, khái niệm ứng dụng công nghệ số tại các tòa soạn báo chí, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nội dung, ứng dụng công nghệ trong phân phối nội dung, quản lý và khai thác dữ liệu độc giả, an toàn thông tin cho tòa soạn điện tử, sáng tạo loại hình truyền thông mới.

Tài liệu hướng dẫn này sẽ được cập nhật định kỳ theo xu hướng phát triển công nghệ, phần mềm ứng dụng và kinh nghiệm triển khai, nhu cầu ứng dụng công nghệ số của cơ quan báo chí.

                                    Thúy Nhung
 

Các tin khác