Chương trình Công tác của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023

9:58, Thứ Ba, 21-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn số 17/CTr-BCĐ về xây dựng Chương trình Công tác năm 2023.

Theo đó, từ Qúy I đến Quý IV năm 2023, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tập trung thực hiện một số nội dung như: Chỉ đạo xây dựng Dự án, Đề án thực hiện nhiệm vụ Phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, lĩnh vực quan trọng theo Danh mục tại Kế hoạch số 2328/KH-UBND ngày 6/12/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023; chỉ đạo xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ Chỉ số Chuyển đổi số cấp sở, huyện, xã của tỉnh; chỉ đạo xây dựng kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển đô thị thông minh của tỉnh; tổ chức làm việc với một số tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp công nghệ lớn để tham vấn cách thức, kinh nghiệm xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đảm bảo an toàn thông tin mạng; chỉ đạo xây dựng kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông phát triển đô thị thông minh của tỉnh; tổ chức kiểm tra tình hình chuyển đổi số tại một số sở, ban, ngành, địa phương…

          Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, Ban Chỉ đạo sẽ bổ sung, điều chỉnh một số nội dung và thời gian thực hiện cho phù hợp. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động tham mưu kế hoạch triển khai, thực hiện, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.
                                                                                               

BBT

Xem Chương trình tại đây.

Các tin khác