Những quy định đáng chú ý trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

15:55, Thứ Sáu, 30-6-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 09/11/2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Một số điểm mới quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện như sau:

Giới hạn tối đa tổng độ băng tần một doanh nghiệp được cấp phép

Luật bổ sung quy định về đặt ra giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần di động công cộng mặt đất mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong một băng tần hoặc trong  một nhóm băng tần xác định.

Sử dụng tần số ngoài quy hoạch tần số vô tuyến điện

Cho phép cấp phép kèm theo điều kiện sử dụng đối với các trường hợp đặc biệt sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài quy hoạch bao gồm: sử dụng cho mục đích triển lãm, đo kiểm, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới; sử dụng trong các sự kiện quốc tế, hội nghị quốc tế.

Làm rõ các hình thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Luật làm rõ trường hợp nào thực hiện cấp giấy phép sử dụng tần số thông qua đấu giá, trường hợp nào thông qua thi tuyển, trường hợp nào thông qua cấp trực tiếp.

Cam kết triển khai mạng viễn thông và xử lý vi phạm cam kết

Bổ sung quy định doanh nghiệp phải có cam kết triển khai mạng viễn thông khi tham gia đấu giá, thi tuyển hoặc cấp lại giấy phép sử dụng băng tần. Khi vi phạm cam kết triển khai mạng viễn thông thì bị đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Cấp lại giấy phép sử dụng băng tần

Luật bổ sung quy định cho phép cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với toàn bộ khối băng tần đã cấp trước đó khi giấy phép đã cấp hết hiệu lực nếu quy hoạch băng tần không thay đổi các khối đã phân chia và doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, có đủ các điều kiện để cấp lại giấy phép theo quy định.

Tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Bổ sung khoản thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần, kênh tần số mang lại giá trị kinh tế cao theo quy định của Chính phủ.

Thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Luật quy định thu hồi giấy phép khi: i) tổ chức, cá nhân không nộp đủ phí sử dụng, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô hồi giấy phép tuyến điện nhưng không khắc phục để nộp đủ trong thời hạn 12 tháng ; ii) không khắc phục vi phạm về cam kết triển khai mạng viễn thông sau thời hạn bị đình chỉ một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Bổ sung quy định, trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được cấp trực tiếp băng tần để thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất với thời hạn không quá 03 năm và được gia hạn tối đa 12 năm để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Các doanh nghiệp này có nghĩa vụ nộp phí, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với lượng tần số sử dụng cho phát triển kinh tế.

Điều khoản chuyển tiếp

Các tổ chức đã được cấp giấy phép sử dụng băng tần để thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất mà hết hạn trước 16/9/2024 thì không phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với thời hạn còn lại của giấy phép nhưng không được gia hạn giấy phép; những giấy phép hết hạn trước ngày 06/9/2023 thì được gia hạn đến hết ngày 15/9/2024 và không phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện./.

Tải xuống văn bản tại đây!

                                                                                                  PC (Tổng hợp)

Các tin khác