Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in trên địa bàn thành phố Đồng Hới

10:39, Thứ Hai, 31-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 25/2/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, Quyết định số 91/QĐ-STTTT ngày 17/10/2022 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, từ ngày 25 đến ngày 27/10/2022, Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Quảng Bình đã tiến hành thanh tra một số cơ sở in hoạt động trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Đoàn thanh tra làm việc tại Trụ sở Công ty CP In & Quảng cáo Thiên – Phúc

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành quy định về đầu tư, kinh doanh dịch vụ in; thực hiện trách nhiệm của cơ sở in; nhận chế bản, in, gia công sau khi in; nhập khẩu và quản lý sử dụng thiết bị in theo quy định của Luật Xuất bản năm 2012, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT về lưu giữ, quản lý hồ sơ nhận chế bản, in, gia công. Thông qua thanh tra, Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Quảng Bình kết hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho các tổ chức là đối tượng thanh tra.

Nhìn chung, các cơ sở in được thanh tra cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in, có đủ các thiết bị phục vụ chế bản, in, gia công sau in; thực hiện nhận chế bản, in, gia công sau in đúng quy định; lập sổ quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in theo mẫu tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP. Các đơn vị được thanh tra không nhập khẩu thiết bị in; chấp hành đúng chế độ báo cáo đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, qua thanh tra, Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh cũng đã phát hiện một số thiếu sót trong hoạt động của các cơ sở in, nhất là việc lưu giữ không đầy đủ hồ sơ nhận in xuất bản phẩm; cập nhật không đầy đủ thông tin về việc nhận chế bản, in, gia công sau in vào “Sổ quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in” theo mẫu quy định. Trưởng đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở in và xử lý theo quy định của pháp luật.

                                        Tăng Hải

 

Các tin khác