Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023

16:57, Thứ Sáu, 21-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/1/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình ban hành Quyết định số 89/QĐ-STTTT ngày 06/4/2023 về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023, từ ngày 17 đến ngày 21/4/2023, Đoàn Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra một số cơ sở in trên địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Lệ thủy.

Thanh tra tại Công ty Cổ phần In Quảng Bình

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành quy định về đầu tư, kinh doanh dịch vụ in; thực hiện trách nhiệm của cơ sở in; nhận chế bản, in, gia công sau khi in; nhập khẩu và quản lý sử dụng thiết bị in theo quy định của Luật Xuất bản năm 2012, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018, Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013, Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT… Thông qua hoạt động thanh tra, Đoàn Thanh tra kết hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật cho các tổ chức là đối tượng thanh tra.

Nhìn chung, các cơ sở in được thanh tra cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in, có đủ các thiết bị phục vụ chế bản, in, gia công sau in; thực hiện nhận chế bản, in, gia công sau in đúng quy định; lưu giữ hồ sơ nhận chế bản, in và gia công sau in đầy đủ.

Đoàn Thanh tra cũng đã phát hiện một số thiếu sót trong hoạt động của các cơ sở in như không thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định; nội dung các hợp đồng nhận in xuất bản phẩm là sách giáo khoa còn thiếu căn cứ pháp lý (thiếu Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020); lưu giữ hồ sơ nhận in chưa khoa học, khó tìm kiếm.

Trưởng đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 01 cơ sở in và xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với đơn vị không in báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí, tem chống giả, xuất bản phẩm theo Giấy phép đã đăng ký, Đoàn thanh tra đã hướng dẫn đơn vị các thủ tục chuyển đổi loại hình hoạt động khác theo quy định.

Tăng Hải

Các tin khác