Sở Thông tin và Truyền thông họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học về quản lý hoạt động tiếp xúc, làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí

16:31, Thứ Tư, 15-11-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 15/11/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý hoạt động tiếp xúc, làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, các thành viên Hội đồng thẩm định và Ban chủ nhiệm Đề tài. Trần Thị Hồng Hiếu, Phó Tổng biên tập Báo Quảng Bình - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Bà Trần Thị Hồng Hiếu, Phó Tổng biên tập Báo Quảng Bình - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 4271/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2022. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh giao thực hiện đề tài “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý hoạt động tiếp xúc, làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Sau gần 02 năm triển khai, đến nay, Đề tài khoa học do Sở thông tin và Truyền thông chủ trì đã cơ bản hoàn thành đảm bảo yêu cầu về nội dung và tiến độ theo yêu cầu.

Đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại cuộc họp

Đề tài đã nghiên cứu, xây dựng phần mềm để triển khai ứng dụng dùng chung nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước về báo chí theo dõi, cập nhật, tổng hợp thông tin hoạt động tiếp xúc, làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí; hỗ trợ phóng viên đăng ký làm việc với các cơ quan nhà nước và thực hiện tác nghiệp báo chí đúng quy định; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị nhà nước chủ động chuẩn bị, thực hiện tốt hơn công tác cung cấp thông tin cho báo chí…; qua đó tăng cường giao tiếp, làm việc trên môi trường mạng và nâng cao tính kịp thời, công khai, minh bạch trong hoạt động báo chí.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Chủ nhiệm Đề tài phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện của Ban Chủ nhiệm Đề tài, các nhà khoa học, nhà quản lý là thành viên Hội đồng phản biện đã có ý kiến nhận xét, đánh giá cao sự cần thiết, nội dung cũng như kết quả nghiên cứu của Đề tài, nhất là việc đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động báo chí, truyền thông trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Các thành viên Hội đồng phản biện cũng đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về bố cục, nội dung của Báo cáo tổng hợp kết quả Đề tài và sản phẩm phần mềm quản lý hoạt động tiếp xúc, làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Thay mặt Ban chủ nhiệm Đề tài, ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Chủ nhiệm Đề tài đã tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định để tiếp tục hoàn thiện Đề tài, đòng thời mong muốn Đề tài sớm được nghiệm thu đưa vào sử dụng, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí nói chung cũng như hoạt động tiếp xúc và làm việc với báo chí.

                                                                             Thúy Nhung

Các tin khác