Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Bắc Trung Bộ (Cụm thi đua số 5) tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua 2023

14:9, Thứ Ba, 28-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 24/2/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình, Trưởng Cụm thi đua số 5 - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Cụm thi đua số 05 gồm 06 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông, các phòng, đơn vị và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng thuộc các sở trong Cụm.

Năm 2022, hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động với chủ đề“Toàn ngành Thông tin và Truyền thông thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững”, theo đó các đơn vị trong Cụm Thi đua số 05 đã chủ động triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và các nội dung đã cam kết giữa các đơn vị thành viên trong Cụm, vừa tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của ngành.

Năm vừa qua, các đơn vị đã tích cực tham mưu cho các địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo cơ sở hành lang pháp lý cho hoạt động của ngành tại các địa phương. Hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản ngày càng được đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần đoàn kết, vượt khó của nhân dân trong đại dịch COVID-19. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông không ngừng phát triển hạ tầng, dịch vụ, đảm bảo thông tin liên lạc, chất lượng Internet phục sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Công nghệ thông tin tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành, giải quyết công việc và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác thi đua, khen thưởng của Cụm tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, hình thức tổ chức phong phú và đạt được nhiều kết quả tích cực. 6/6 đơn vị trong Cụm đã triển khai tốt các phong trào thi đua chủ yếu sau: Phong trào thi đua xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới; Ngành Thông tin và Truyền thông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Phong trào thi đua Chung tay cải cách hành chính; Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó đã động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã tham gia thảo luận góp ý vào Dự thảo báo cáo, làm rõ các kết quả công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị năm 2022 và các phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã tiến hành bình bầu thi đua, đề xuất hình thức khen thưởng trong Cụm. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông, 2 đơn vị là Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An và Quảng Trị được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị được bình bầu, suy tôn là Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Hữu Thái - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình - Cụm trưởng cụm thi đua số 5 đề nghị: Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bản lề thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2026, trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 5 cần tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, của Bộ TT&TT, của các địa phương trong khu vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cụm thi đua số 5 phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu năm 2023 trên các lĩnh vực; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; xây dựng từng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

                                                                                      Hoàng Cường

Các tin khác