Sở Thông tin và Truyền thông sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

15:42, Thứ Tư, 24-3-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sáng 23 tháng 3 năm 2021, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Chỉ thị số 05/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Hoàng Việt Hùng - Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị. 

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, trong 05 năm qua, Chi bộ Sở đã tập trung quán triệt các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 05 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Tổ chức sinh hoạt 16 chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó Chi ủy đã lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, nổi cộm trong công tác, trong tư tưởng, đạo đức để bàn biện pháp giải quyết, khắc phục như: “Đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỹ cương, trách nhiệm”, “Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tham mưu xử lý công việc”; “Những vấn đề cần lưu ý trên mạng xã hội”...). Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và viết báo cáo, đánh giá kết quả cam kết thực hiện hàng năm đúng kế hoạch đề ra…
Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng đảng viên, công chức, viên chức. Đội ngũ công chức, viên chức ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong công tác, có lối sống, tác phong công tác và sinh hoạt theo chuẩn mực; kỷ cương, kỷ luật hành chính ngày càng được xiết chặt, góp phần nâng cao vị thế của Sở, của ngành thông tin và Truyền thông.

Trong thời gian tới, Chi bộ Sở tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn Chi bộ, cơ quan. Nâng cao tính chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát sao, cụ thể để đưa việc học tập, làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một công việc tự giác, thường xuyên của đơn vị mình.
Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Việt Hùng - Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã trao tặng giấy khen cho 03 đồng chí có thành tích trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Hồ Quang
 

Các tin khác