Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2020 – 2025

14:58, Thứ Ba, 9-6-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 9/6/2020, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Minh Tiến- Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông có 31 đảng viên, 4 tổ đảng. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các quyết định, chương trình, kế hoạch phục vụ sự nghiệp phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn. Chi bộ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Hoạt động Bưu chính, Viễn thông dần đi vào chiều sâu, phát triển đúng định hướng; Công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong cơ quan Nhà nước và toàn xã hội, các hạ tầng nền tảng chính quyền điện tử được triển khai, ứng dụng có hiệu quả. Công tác xây dựng đảng được đẩy mạnh trên cả bốn mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Tại Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và vai trò lãnh đạo, điều hành của Chi ủy; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14, gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.


Thu Lan
 

Các tin khác