Sở Thông tin và Truyền thông Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018

13:42, Thứ Sáu, 1-2-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Chiều 31/01/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Việt Hùng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc sở và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; công khai tài chính năm 2018; báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; tổng kết các phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo mang tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu hướng về cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin của tổ chức, công dân. Sở đã tham mưu, trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực ngành quản lý, từng bước đưa các hoạt động thuộc lĩnh vực ngành quản lý đi vào nền nếp, củng cố hệ thống Sở Thông tin và Truyền thông từ tỉnh đến cơ sở.
Hội nghị cũng đã ký kết giao ước thi đua giữa chính quyền và Công đoàn năm 2019.


Nhân dịp này, các tổ Công đoàn và các công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và Tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018. Với những thành tích đạt được, Sở Thông tin và Truyền thông đã vinh dự được Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh, Giám đốc Sở và Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.


Mai Linh

Các tin khác