Sở Thông tin và Truyền thông sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

9:30, Thứ Sáu, 20-7-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Chiều ngày 19/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Hoàng Việt Hùng - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố và phòng Văn hóa – Thông tin. 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý nhà nước từ tỉnh đến địa phương tiếp tục được tăng cường và phát huy hiệu quả trên 05 lĩnh vực: Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Bưu chính - Viễn thông và Công nghệ thông tin. Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng thúc đẩy ngành Thông tin và Truyền thông phát triển. Công tác lập và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình đề án được chú trọng.

Công tác quản lý Thông tin - Báo chí - Xuất bản được tăng cường; chất lượng giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, họp báo, gặp mặt báo chí hàng quý được nâng cao; công tác theo dõi thông tin xấu, độc trên báo chí, trên mạng Internet và xử lý thông tin báo nêu được đẩy mạnh. Hạ tầng Bưu chính - Viễn thông, mạng lưới Phát thanh – Truyền hình không ngừng được đầu tư, nâng cấp mở rộng về khu vực nông thôn, miền núi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng, An ninh của tỉnh, việc chỉnh trang cáp thông tin tiếp tục được triển khai thực hiện quyết liệt. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được quan tâm; các dịch vụ công mức độ 3 và 4 được tăng cường triển khai thử nghiệm cộng nghệ Apps về theo dõi văn bản đi, đến của hệ thống QLVB&ĐH; công nghệ Apps về nhận tin tức liên quan đến tỉnh Quảng Bình trên điện thoại thông minh; tiếp tục triển khai hệ thống một cửa đến cấp huyện, cấp xã; triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình; tăng cường chỉ đạo hướng dẫn thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong xây dựng xã nông thôn mới; công tác thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình được đẩy mạnh.


Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ: Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước đến người dân; tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách, môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khai thác và cung cấp dịch vụ Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Phát thanh - Truyền hình, Báo chí - Xuất bản, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018. Về nhiệm vụ Thông tin – Truyền thông cấp huyện: Phối hợp, theo dõi các đơn vị cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định; đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện đúng quy định của pháp luật chuyên ngành về thông tin và truyền thông; Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh cơ sở đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị viễn thông, bưu điện trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống thiên tai.
Kết luận hội nghị, ông Hoàng Việt Hùng - giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về Thông tin – Truyền thông. Đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tốt với Sở Thông tin và Truyền thông để tiếp tục thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp Thông tin – Truyền thông trong thời gian tới.

Mai Linh
 

Các tin khác