Quảng Bình: Nỗ lực thực hiện dịch vụ công trực tuyến

9:31, Thứ Năm, 24-12-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thời gian qua, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến với các mức độ 1,2,3,4 của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được người dân và doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao. Tất cả các cơ quan nhà nước đã đưa quy trình, thủ tục hành chính, biểu mẫu của thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công của tỉnh; người dân, doanh nghiệp rất thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin dịch vụ công. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đã được các cơ quan nhà nước đẩy mạnh triển khai. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 phát sinh hồ sơ ngày càng tăng, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Đến nay, đã có 24 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được tích hợp từ cổng dịch vụ công của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia, với gần 2.800 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết từ cổng dịch vụ Công quốc gia.
Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến là một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm hướng đến xây dựng chính quyền điện tử năng động, sáng tạo. Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình, Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến; chủ động, tích cực triển khai xây dựng hệ thống thông tin 1 cửa và cổng dịch vụ công của tỉnh, bước đầu mang lại kết quả khả quan.
Những tiện ích mà dịch vụ công trực tuyến đem lại là rất lớn, người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan hành chính Nhà nước ở mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Vì vậy, có thể tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại cho người sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế thay vì mất vài phút để hoàn tất một số thủ tục hành chính bằng một cái nhấp chuột thì vẫn còn nhiều người dân, doanh nghiệp chọn cách trực tiếp đến cơ quan hành chính lấy số thứ tự, mất thời gian chờ đợi để hoàn thành các thủ tục. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều người dân, doanh nghiệp chưa nắm rõ, có tâm lý e ngại sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Vì vậy, để dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực sự phát huy hiệu quả, bên cạnh những nỗ lực của các cơ quan Nhà nước, thì việc người dân, doanh nghiệp chủ động sử dụng dịch vụ chính là yếu tố quan trọng làm nên thành công của việc xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cần biết:
+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
+Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến người sử dụng. Theo đó, có 3 cách thực hiện thủ tục hành chính, bao gồm:
Cách 1: đến trực tiếp tại trung tâm hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa liên thông huyện, thành phô, bộ phận một cửa xã, phường.
Cách 2: giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Cách 3: Thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử .


TT-BC
 

Các tin khác