Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATTT giai đoạn 2021 - 2025

8:6, Thứ Tư, 13-1-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin (ATTT) giai đoạn 2021 - 2025”.

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về ATTT cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức Nhà nước; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội đào tạo, tập huấn về ATTT khi có đề nghị từ các cơ quan, tổ chức này; xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia ATTT để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước.

Mục tiêu cụ thể của Đề án, đó là: Tổ chức 6.000 lượt đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng ATTT của người dùng cho các công chức, viên chức và người lao động có sử dụng thiết bị công nghệ thông tin khi làm việc của các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của Nhà nước; lựa chọn, tổ chức đào tạo 200 chuyên gia ATTT để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước; đưa 150 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo, bồi dưỡng cập nhật về ATTT ở nước ngoài, trong đó có tối thiểu 70 tiến sĩ; đào tạo 5.000 thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân ATTT…

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chính của Đề án là đào tạo ngắn hạn về ATTT theo hình thức tập trung, trực tuyến hoặc kết hợp giữa tập trung và trực tuyến về ATTT cho các cơ quan, tổ chức Nhà nước; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội đào tạo, tập huấn về ATTT khi có đề nghị từ các cơ quan, tổ chức này.

Nội dung đào tạo gồm: Quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng ATTT cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý; cập nhật, nâng cao kỹ năng, kỹ thuật ATTT cho đội ngũ nhân lực kỹ thuật làm về ATTT và công nghệ thông tin theo chuẩn khung chương trình, yêu cầu kỹ năng ATTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, các chương trình đào tạo theo chứng chỉ quốc tế và thi lấy chứng chỉ quốc tế; kiến thức, kỹ năng ATTT của người dùng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có sử dụng thiết bị công nghệ thông tin…

Ngoài ra, Đề án xây dựng hệ thống, chương trình, tài liệu để phục vụ kiểm tra, đánh giá năng lực ATTT trong quá trình đào tạo; lựa chọn một số cán bộ có kết quả học tập tốt để tham gia thi lấy chứng chỉ quốc tế...

Download Quyết định số 21/QĐ-TTg tại đây!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác