Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 đến tháng 10/2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh

14:7, Thứ Ba, 22-11-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 18/11/2022 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 4752/TB-VPUBND Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 đến tháng 10/2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11/11/2022, Tổ công tác Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Quảng Bình (viết tắt là Tổ công tác Đề án 06) tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 đến tháng 10/2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh, do đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh trình bày các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 đến tháng 10/2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu dự Hội nghị. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh kết luận:

Thời gian qua, Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao một số kết quả sau:

- Các sở, ngành, địa phương đã chủ động bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh cũng như hướng dẫn của từng Bộ chuyên ngành để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Đặc biệt là Công an tỉnh - Cơ quan thường trực đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành.

- Công tác tuyên truyền về Đề án 06 được lãnh đạo các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đa phần thành viên Tổ công tác Đề án 06 các cấp đã nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, từ đó tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.       

- Đã triển khai, thực hiện được 23/25 dịch vụ công thiết yếu theo yêu cầu của Đề án 06 (còn lại 02/25 dịch vụ liên thông đang được Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan hoàn thành, dự kiến triển khai về các tỉnh trong tháng 11/2022). Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công được nâng lên rõ rệt, nhiều thủ tục có tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến cao trên 50%.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 theo tiến độ, yêu cầu đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương:

- Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 ngày 09/8/2022; bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai Đề án 06 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đề ra để tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022, tạo tiền đề thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách năm 2022 của Đề án 06 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác của tỉnh tại Công văn số 218/TCTTKĐA ngày 03/11/2022.

- Quán triệt, chỉ đạo 100% Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, công nhân viên, người lao động, người được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước khẩn trương đi làm CCCD gắn chíp, đăng ký tài khoản định danh điện tử (mức 2) và sử dụng tài khoản định danh điện tử đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia/ Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Chủ động phối hợp áp dụng đồng bộ các giải pháp để nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 (đối với các sở, ngành, địa phương trong năm 2022 phải đạt tối thiểu từ 20% trở lên, riêng Công an tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện theo chỉ tiêu của Bộ chuyên ngành giao).

2. Công an tỉnh - Cơ quan thường trực:

 - Tập trung thực hiện có hiệu quả, hoàn thành dứt điểm các chỉ tiêu của “Kế hoạch cao điểm 90 ngày, đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2022 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06”.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục các lỗi, lỗ hổng bảo mật đối với Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để kết nối chính thức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Chỉ đạo đơn vị cung cấp phần mềm đảm bảo Cổng dịch vụ công/ Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh hoạt động thông suốt, nhanh chóng, ổn định.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý thuê bao di động, xử lý tình trạng sử dụng SIM rác theo Nghị định số 49/2017/NĐ-CP để phục vụ xác thực tài khoản định danh điện tử.

4. Sở Tư pháp:

- Khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Tư pháp cấp huyện, cấp xã thực hiện có hiệu quả công tác số hóa dữ liệu hộ tịch, đảm bảo dữ liệu hộ tịch được đăng ký đúng quy định; giải quyết các trường hợp cần Giấy khai sinh để điều chỉnh thông tin dân cư, phục vụ làm CCCD gắn chíp, đăng ký tài khoản định danh điện tử.

- Thực hiện hiệu quả dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

5. Sở Y tế:

 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19 và cấp “Hộ chiếu vắc xin Covid-19”. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện hiệu quả việc sử dụng thẻ CCCD gắn chip trong khám, chữa bệnh và thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí.

- Bám sát chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế để triển khai kết nối cơ sở dữ liệu về hồ sơ sức khỏe người lái xe lên hệ thống của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện dịch vụ công Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

6. Bảo hiểm xã hội tỉnh khẩn trương hoàn thành việc tích hợp và đồng bộ 100% thông tin thẻ Bảo hiểm y tế vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng CCCD gắn chíp khi đi khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế. Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế bằng thẻ CCCD gắn chíp. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc thu học phí và các khoản thu - chi khác qua phương tiện điện tử theo mục tiêu và lộ trình của Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giải pháp đầu tư, ưu tiên bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong dự toán ngân sách các cấp hàng năm; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm theo quy định.

9. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong tỉnh, đặc biệt là Tỉnh Đoàn Quảng Bình, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phát huy vai trò xung kích gương mẫu của đoàn viên, hội viên trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân về mục đích, ý nghĩa và thực hiện những tiện ích của Đề án 06. Huy động đoàn viên, hội viên ở cơ sở đến từng nhà dân trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử cho từng người dân; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

10. Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã:

 - Cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành Tổ công tác cấp huyện và cấp xã, đảm bảo hoạt động hiệu quả; rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể để phân công cho các thành viên trong Tổ công tác và kiểm tra, đôn đốc hoàn thành theo đúng tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng. 

11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã (thông qua hệ thống Đài truyền thanh cơ sở) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Đề án 06; vận động người dân đi làm CCCD gắn chíp, đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Xem nội dung văn bản tại đây!

 Nguyễn Liên (Tổng hợp)

Các tin khác