Phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở (đợt 2)

15:40, Thứ Tư, 23-11-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Các cơ sở truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã lựa chọn, tải các chương trình phát thanh phù hợp với tình hình thực tế địa phương để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn

STT

Nội dung

Số chương trình phát thanh

(05 phút/chương trình)

1

Nhiệm vụ tuyên truyền An toàn thông tin

 

19

2

Nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

29

3

Nhiệm vụ phòng chống dịch cúm gia cầm

09

4

Nhiệm vụ tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU

19

5

Nhiệm vụ Truyền thông về phòng, chống thiên tai - chủ động thích ứng với biến đổi khí đậu từ cộng đồng

19

6

Nhiệm vụ Tuyên truyền chương trình các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025

 

19

7

Nhiệm vụ Truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030

 

29

8

Nhiệm vụ Truyền thông về bảo vệ môi trường

 

44

9

Nhiệm vụ tuyên truyền kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025

 

22

10

Nhiệm vụ Truyền thông thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

 

49

11

Nhiệm vụ Thông tin, tuyên truyền về Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 2025

 

29

12

Nhiệm vụ Tuyên truyền Phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng chống thương tích cho trẻ em

 

19

13

Tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

 

24

 

Hồ Quang (Tổng hợp)

Các tin khác