Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2013

10:40, Thứ Hai, 26-1-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Hà Thành.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Phát triển mạng lưới truyền thanh cơ sở nhằm tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; đảm bảo an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người.

5. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới 05 đài truyền thanh xã.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa; Xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa; Xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch; Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch; Xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy.

7. Tổng mức đầu tư: 1.380.000.000 đồng.

8. Nguồn vốn: Vốn chương trình Mục tiêu quốc gia (đã bố trí 1.380 triệu đồng tại Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 7/3/2013 của UBND tỉnh) và huy động các nguồn vốn khác.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2013

Các tin khác