Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2012

10:34, Thứ Hai, 26-1-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Tên Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và Hải đảo tỉnh Quảng Bình.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Hà Thành, địa chỉ; Phòng 1601 – CT9, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Phát triển mạng lưới truyền thanh, truyền hình cơ sở nhằm rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng miền; tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; đảm bảo an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Xây dựng mới 04 đài truyền thanh xã;

- Nâng cấp 02 trạm phát lại phát thanh, truyền hình.

6. Địa điểm xây dựng:

- Xây dựng mới 04 đài truyền thanh tại: Xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch; xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch; xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh; xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy.

- Nâng cấp 02 trạm phát lại phát thanh, truyền hình tại: Xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa; xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.

7. Tổng mức đầu tư của dự án: 3.432.000.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quán lý.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2012

Các tin khác