Cụm thi đua số 5, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

14:41, Thứ Sáu, 1-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 29/2, tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Cụm thi đua số 5, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 ký kết giao ước thi đua 

Năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Thực hiện phong trào thi đua xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đơn vị triển khai sâu rộng, gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Phong trào thi đua “Ngành thông tin và truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” được các đơn vị tập trung thực hiện với sự chủ động và quyết tâm cao. Các đơn vị còn quan tâm triển khai hỗ trợ các địa phương trong xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở (đặc biệt là hỗ trợ xây dựng các đài truyền thanh thông minh), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở. Tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành thông tin và truyền thông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng nhiều hoạt động ý nghĩa. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị chuyển giao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 năm 2024 cho đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế

Năm 2024, Cụm thi đua số 5 phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Trong đó, tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 /CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện để xây dựng phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các phong trào thi đua ở đơn vị, địa phương; bình xét suy tôn, khen thưởng năm 2023; bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2024; phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

                                                                                                Hồng

Các tin khác