Phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

14:29, Thứ Tư, 21-2-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn trường học nhằm giáo dục và bảo vệ trẻ em, học sinh, sinh viên đã được ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng học sinh, sinh viên có những hành vi ứng xử không đúng chuẩn mực, vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra, gây mất an ninh trật tự trong trường học.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 276/UBND-NCVX ngày 07/02/2024 yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống; văn hóa ứng xử, kỹ năng sống trong học sinh, sinh viên

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật; giáo dục đạo đức, lối sống; văn hóa ứng xử, kỹ năng sống trong học sinh, sinh viên, giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực, hình thành nhân cách cho học sinh.

Tập huấn về kỹ năng ứng xử với mạng xã hội liên quan đến bạo lực học đường; giáo dục an toàn, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội đối với trẻ em, học sinh, sinh viên; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin chính xác, kịp thời khi có dấu hiệu của vụ việc bạo lực học đường, giúp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn xô xát trong học sinh.

Các em học sinh  trình bày ý kiến khi tham gia môi trường mạng tại buổi tập huấn “Bảo vệ trẻ em tương tác an toàn trên không gian mạng” do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội tại khu vực trường học

Để tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội tại khu vực trường học. UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh thực hiện tốt chế độ giao ban công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học với chính quyền và cơ sở giáo dục. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục hướng dẫn tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi ngược đãi, bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, học sinh, sinh viên.

Tăng cường quản lý thông tin dữ liệu; thông tin thường xuyên, kịp thời cho các cơ sở giáo dục về tình hình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội liên quan đến trẻ em, học sinh, sinh viên; nhân rộng mô hình Câu lạc bộ phòng ngừa tội phạm trong các trường học. Phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực trường học, trong các quán bar, karaoke, vũ trường; triệt phá các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy.

Triển khai các giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường

Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục tăng cường triển khai các giải pháp phối hợp trong xây dựng văn hóa học đường, phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Đồng thời tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại, tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến trẻ em.

Tuyên truyền, quản lý, khai thác Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 một cách có hiệu quả để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đối với trẻ em là nạn nhân của bạo lực học đường, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường kết nối thường xuyên, liên tục, đảm bảo an toàn giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ các ấn phẩm văn hóa dành cho học sinh, sinh viên có yếu tố bạo lực, mang định kiến về giới, dân tộc, người khuyết tật, trái với truyền thống văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, các luồng thông tin không chính thống có tính chất kích động bạo lực, lôi kéo tham gia hành vi phạm tội và các tệ nạn xã hội; kịp thời có biện pháp ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa học đường.

TL

Các tin khác