Chính thức mở rộng ứng dụng hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình trên phạm vi toàn tỉnh

8:32, Thứ Sáu, 3-11-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ An Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 2200/UBND-KSTT ngày 30/10/2023, từ ngày 01/11/2023 Chính thức mở rộng ứng dụng hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai, quản lý, vận hành, tiếp nhận, điều phối và xử lý các phản ánh của người dân, tổ chức… trên Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường của tỉnh; tổ chức ứng trực 24/7, hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương ứng dụng hiệu quả Hệ thống, bảo đảm phần mềm, ứng dụng hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn.

Cán bộ trực tổng đài, tiếp nhận và điều phối phản ánh tại Trung tâm IOC

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh thường xuyên rà soát, bảo bảm điều kiện về hạ tầng, thiết bị, nhân lực, kết nối chia sẻ dữ liệu…; chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai ứng dụng Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường của tỉnh theo Đề án, Quy chế được phê duyệt, ban hành và dưới sự chỉ đạo, giám sát, đánh giá của Ban Chỉ đạo Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ, người dân, doanh nghiệp tiếp cận, khai thác, sử dụng dịch vụ Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường của tỉnh; thường xuyên theo dõi, tiếp nhận phản hồi từ người sử dụng để kịp thời góp ý, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hiệu chỉnh, hoàn thiện phần mềm, ứng dụng.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc ứng dụng Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường; Cổng Giao tiếp (tuongtac.quangbinh.gov.vn) và ứng dụng di động QUANG BINH – S để thông tin, phản ánh những vấn đề bất cập ghi nhận từ hiện trường, vụ việc thực tế xảy ra đến cơ quan chức năng xem xét, xử lý phù hợp, hướng đến nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công, góp phần cải thiện môi trường sống, làm việc tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, khách du lịch.

Nguyễn Liên

 

Các tin khác