Lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và CCTT trên cổng TTĐT tỉnh QB và Trang TTĐT thành phần

16:2, Thứ Sáu, 4-8-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở TTTT ban hành Công văn số 1398/STTTT-CĐS  ngày 03/8/2023 về việc Lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và CCTT trên cổng TTĐT tỉnh QB và Trang TTĐT thành phần

Công văn số 1398/STTTT-CĐS

Dự thảo Quyết định kèm quy chế 

Các tin khác