Mẫu phiếu khảo sát phục vụ xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình

16:5, Thứ Năm, 23-8-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 1064/BTTTT-THH ngày 12/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc xây dựng, tổ chức triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tại các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 1250/VPUBND-KSTT ngày 20/4/2018 của Văn phòng UBND tỉnh,

Để có số liệu phục vụ xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thu thập, cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin, số liệu vào các Phiếu khảo sát, gửi về Sở trước ngày 22/8/2018 (bản mềm gửi vào địa chỉ thư điện tử: hungtt.stttt@quangbinh.gov.vn).

Tải các mẫu Phiếu khảo sát tại đây:              

                        Phiếu khảo sát đối với Sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện         Hướng dẫn điền phiếu khảo sát Sở/huyện

                        Phiếu khảo sát đối với Trung tâm THDL của tỉnh (Trung tâm CNTT&TT - Sở TT&TT)                        

                        Phiếu khảo sát đối với Trung tâm Hành chính công của tỉnh (thuộc Văn phòng UBND tỉnh)

                        Phiếu khảo sát đối với UBND cấp xã                                                        Hướng dẫn điền phiếu khảo sát cấp xã                                                             

Trong quá trình triển khai nếu phát sinh vướng mắc cần hướng dẫn, hỗ trợ, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ:

       Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông

       Điện thoại: 0232.3851206; 0935063669 (Ông Trần Trọng Hùng)

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Các tin khác