Triển khai đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện năm 2017

15:45, Thứ Sáu, 20-4-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Triển khai Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, triển khai Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông đến các đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã; tăng cường chỉ đạo thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước cấp xã, cấp huyện nhằm xây dựng Chính quyền điện tử, cải thiện hiệu quả quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

2. Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, thu thập và điền số liệu vào Phiếu khảo sát mức độ Chính quyền điện tử cấp xã năm 2017; tổng hợp số liệu cấp xã và bổ sung số liệu cấp huyện vào Phiếu khảo sát mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện năm 2017; gửi toàn bộ Phiếu khảo sát cấp xã, cấp huyện về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 21/5/2018 để thẩm tra, đánh giá.

Tải  văn bản và mẫu Phiếu khảo sát tại đây:    Quyết định 2392:        File pdf         File word

                                                                                    Mẫu Phiếu khảo sát mức độ chính quyền điện tử cấp xã

                                                                                    Mẫu Phiếu khảo sát mức độ chính quyền điện tử cấp huyện

Trong quá trình triển khai nếu phát sinh vướng mắc cần hỗ trợ, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ:

       Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông

       Điện thoại: 0232.3851206

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác