Mẫu Phiếu cung cấp thông tin về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018

14:44, Thứ Sáu, 25-5-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 963/BTTTT-CNTT ngày 04/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018 và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 1353/VPUBND-VX ngày 27/4/2018 của Văn phòng UBND tỉnh,

Để có số liệu báo cáo phục vụ đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018 của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thu thập, cung cấp đầy đủ và chính xác các số liệu vào Phiếu cung cấp số liệu (kèm theo), gửi về Sở trước ngày 08/6/2018 (bản mềm gửi vào địa chỉ thư điện tử: hungtt.stttt@quangbinh.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tải mẫu Phiếu cung cấp thông tin tại đây:    Phiếu CCTT của Văn phòng HĐND tỉnh         Phiếu CCTT của Văn phòng UBND tỉnh

                                                                                 Phiếu CCTT của Sở Nội vụ                                Phiếu CCTT của Sở Kế hoạch và Đầu tư

                                                                                 Phiếu CCTT của Sở Tài chính                           Phiếu CCTT của Sở Giáo dục và Đào tạo

                                                                                 Phiếu CCTT của Sở, ban, ngành khác

                                                                                 Phiếu CCTT của UBND huyện, thị xã, thành phố

                                                                                 Phiếu CCTT của Cục Thống kê Quảng Bình

                                                                                 Phiếu CCTT của Cục Thuế Quảng Bình

                                                                                 Phiếu CCTT của Trường ĐH, CĐ thuộc tỉnh

                                                                                 Phiếu CCTT của doanh nghiệp viễn thông

                                                                                 Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp CNTT

Trong quá trình triển khai nếu phát sinh vướng mắc cần hướng dẫn, hỗ trợ, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ:

       Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông

       Điện thoại: 0232.3851206; 0912132662

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác