Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình huống thiên tai, bão lũ

14:37, Thứ Ba, 19-10-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Công văn số 8646/BYT-MT ngày 13/10/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình huống thiên tai, bão lũ

Tài liệu Hướng dẫn "Phòng, chống dịch COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai" (Ban hành kèm theo)

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác