Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam

17:41, Thứ Hai, 28-12-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1109/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Download Kế hoạch số 1109 tại đây!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác