Công văn của Sở TT&TT hướng dẫn xác định cấp độ và xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn HTTT

17:40, Thứ Hai, 28-12-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1084/UBND-KGVX ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 767/STTTT-CNTT ngày 19/10/2018 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định cấp độ và xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin.

Download Công văn số 767 tại đây!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác