Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

9:26, Thứ Hai, 28-8-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Website Sở TT&TT) Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2972/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Quy hoạch nhằm mục tiêu ứng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, minh bạch hoạt động của các cơ quan Nhà nước; tăng cường ứng dụng CNTT trong quá trình tác nghiệp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao, bảo đảm rút ngắn quy trình, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng hướng tới mục tiêu hạ tầng thông tin được hiện đại, đồng bộ, liên thông với hạ tầng của Quốc gia; đẩy mạnh xây dựng, khai thác có hiệu quả mạng diện rộng, Trung tâm dữ liệu điện tử, cơ sở dữ liệu và Phần mềm dùng chung; kết nối băng rộng chất lượng cao đến vùng sâu, vùng xa, triển khai và sử dụng có hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước; đồng thời phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn Quốc gia, quốc tế, bảo đảm nhu cầu của tỉnh về số lượng, chất lượng...

Tỉnh đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 đó là: 100% các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT hiện đại, đồng bộ đảm bảo kết nối với mạng diện rộng, đường truyền tốc độ cao; 100% cán bộ, công chức; 70% viên chức được trang bị máy vi tính, kết nối Internet, được cấp hộp thư điện tử công vụ; 80% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được nâng cấp, xây dựng đồng bộ; 80% - 90% nghiệp vụ chuyên môn các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và 60% nghiệp vụ chuyên môn cơ quan cấp xã được tin học hóa; 90% Phần mềm dùng chung của tỉnh được đầu tư nâng cấp; 90% các văn bản, tài liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp được trao đổi trên môi trường mạng và có ứng dụng chữ ký số. Ngoài ra, 100% sở, ngành, UBND cấp huyện; 80% UBND cấp xã có trang thông tin điện tử tích hợp kết nối trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; 70% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 50% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp; 70% doanh nghiệp tham gia giao dịch điện tử, giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh...

Xem nội dung Quyết định phê duyệtDanh mục dự án kèm theo tại đây!

Các tin khác