Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

8:35, Thứ Năm, 10-12-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+
(Website STTTT) - Ngày 22/9/2015, UBND Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1123/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Xem nội dung chi tiết của Kế hoạch

Các tin khác