BCH Chi bộ Sở TT&TT nhiệm kỳ 2020-2025

14:32, Thứ Năm, 27-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NHIỆM KỲ 2020-2025

 

 

Bí Thư
Đ/c Hoàng Hữu Thái

Cơ quan: (0232) 3845535
Email: thaihh.stttt@quangbinh.gov.vn

 
Ông Phạm Thanh Tân - Phó GĐ

Phó Bí thư
Đ/c Phạm Thanh Tân

Cơ quan: (0232) 3838887
Email: tanpt.stttt@quangbinh.gov.vn

 
Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Phó GĐ

Chi ủy viên
Đ/c Đặng Thị Huyền Loan

Cơ quan: (0232) 3779999
Email: loandth.stttt@quangbinh.gov.vn

Chi ủy viên
Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

Cơ quan: (0232) 3827268
Email: ngocnx.stttt@quangbinh.gov.vn

Chi ủy viên
Đ/c Trần Hoài Thu

Cơ quan: (0232) 3818383
Email: thuth.stttt@quangbinh.gov.vn


 

Các tin khác