BCH Chi bộ Sở TT&TT nhiệm kỳ 2005-2010

13:42, Thứ Ba, 2-6-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NHIỆM KỲ 2005-2010

 

Chi bộ Sở Bưu chính, Viễn thông được thành lập theo Quyết định số 34-QĐ/ĐUK ngày 04/5/2006, chỉ định:

1. Đ/c Phan Xuân Vinh - Giám đóc Sở giữ chức vụ Bí thư Chi bộ

2. Đ/c Hoàng Việt hùng - Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 253-QĐ/ĐUK ngày 15/7/2008 trên cơ sở Chi bộ Sở Bưu chính, Viễn thông và Đảng viên từ Đảng bộ Sở Văn hoá - Thông tin chuyển đến. Ban chấp hành chi bộ gồm các đồng chí;

1. Đ/c Phan Xuân Vinh - Giám đốc Sở, Bí thư Chi bộ

2. Đ/c Hoàng Việt Hùng - Phó Giám đốc Sở, Phó Bí thư Chi bộ

3. Đ/c Phạm Thanh Tân - Chánh Thanh tra Sở, Chi uỷ viên

Thực hiện Quyết định số 373-QĐ/ĐUK ngày 07//7/2009 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối Các cơ quan Dân Chính Đảng, đồng chí Trương Tấn Minh được chỉ định bổ sung vào Ban chấp hành chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình nhiệm kỳ 2005-2010.